Værdigrundlag

Vi tror på et samfund hvor alle kan være en del af fællesskabet.

De unge, der kommer i forløb hos Siu-Tsiu, må gerne blive fremtidens frontløbere. De har sagt ja til at deltage i en indsats der skal løfte både dem og det lokale samfund. Det kræver mod og styrke at tage ansvar for eget liv og det samfund man er en del af. Vi bruger arbejdsidentitet og kollegaskab som løftestang for den udvikling. Mange opgaver i samfundet kræver samarbejde og forskellige kompetencer for at kunne løses. Og relationen mellem kolleger er vigtig – den skal være nysgerrig, god og respektfuld. Vi hjælper og støtter hinanden mens vi arbejder og lærer sammen. Vi er afhængige af hinanden. Og vi mangler hinanden når en er hjemme fra arbejdet. Vi er optaget af hvad vi gør og hvordan vi gør det. Det er i fællesskabet ting kan lykkes.

Siu-Tsiu arbejder for bæredygtighed i bredest mulige forstand. Vi arbejder for verdensmålene og er især optaget af mål nr. 8, 11 og 17. Det er især der, vi kan gøre en forskel.

Vi skal naturligvis kunne måle om og når vi lykkes. Vi måler på trivsel, samfundsøkonomi og den enkeltes vej mod selvforsørgelse, uddannelse og glæde. Siu-Tsiu skal være en god investering for den enkelte unge – og en god investering for samfundet – et samfund hvor alle er en del af fællesskabet.

Verdensmål

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Gennem projektet er det målet at flere unge får et godt liv ved at være en del af et arbejdsfællesskab i en socialøkonomisk virksomhed.

Der vil være tale om rigtige jobs, der giver borgerne en meningsfuld hverdag og en mulighed for at bidrage til udviklingen af deres lokalsamfund.

De socialøkonomiske virksomheder vil endvidere være med til at styrke det lokale erhvervsliv i de grønlandske byer.

Bæredygtige byer og lokalsamfund, anstændige jobs og økonomisk vækst

De socialøkonomiske virksomheder forventes at have fokus på en række funktioner, som vil styrke lokalsamfundene, herunder oprydning og vedligeholdelse af byens arealer, og etablering af butikker og cafeer, der kan skabe liv i byerne. 

Partnerskaber for handling

Projektet er bygget op om etablering af brede partnerskaber mellem nøgleaktører i det grønlandske samfund – selvstyret, de grønlandske kommuner, grønlandske virksomheder – og selvfølgelig den selvstændige institution Siu-Tsiu og de nye grønlandske socialøkonomiske virksomheder.

Et godt samarbejde og et aktivt bidrag fra mange aktører er afgørende for projektets succes.

Det er særligt delmål 17.17, der ligger tæt på denne indsats:

Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.