Board of knowledge

Board of Knowledge er et rådgivende organ for Siu-Tsiu’s bestyrelse og sekretariat.

Det har stor værdi at få viden fra specialister udefra og kunne vende både visioner og udfordringer med kompetente professionelle. Medlemmerne kommer fra hele landet og er inviteret til at deltage.

Board of Knowledge skal give inspiration til aktuelle indsatsområder og give indspark til nye. Board of Knowledge er således et innovativt forum, hvor Fondens nuværende og fremtidige indsatsområder diskuteres og kvalificeres. Desuden kan medlemmerne af Board of Knowledge virke som ambassadører for Fonden.

Vi mødes 2 gange om året og drøfter en dagsorden der både spejler den nuværende politiske og samfundsmæssige virkelighed og socialøkonomiens plads i denne.

  • Diskussion af og input til Fondens strategi
  • Rådgivning og sparring i forhold til aktuelle indsatser, herunder kampagner, politikker mv.
  • Forslag til fremtidige indsatser

Dagsordenpunkter søges nogle gange belyst ved skriftlige eller mundtlige oplæg fra medlemmerne eller særligt indbudte.

Vi tilbyder

Klik på Læs mere knappen for at danne dig det fulde overblik over vores ydelser.