Hvad laver vi

SIU-TSIUs overordnede mål er at bidrage til øget beskæftigelse og bæredygtighed i Grønland – regionalt og lokalt. Med socialøkonomiske virksomheder skal der skabes en indsats af permanent karakter, som er forankret lokalt i hænderne på grønlandske aktører.

Piorsaavik-unge-bygger-møbler.2

SIU-TSIU er udsprunget af et initiativ fra forhenværende Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Sarah Olsvig, hvorefter en samarbejdsaftale blev indgået mellem den danske socialøkonomiske virksomhed, Grennessminde i Taastrup og Kommuneqarfik Sermersooq om at udvikle socialøkonomiske virksomheder i Grønland.

Mange unge i Grønland står uden for uddannelse og job. SIU-TSIU skal med socialøkonomiske virksomheder danne ramme om nye arbejdsfællesskaber og social rummelighed, der giver de unge et kollegialt fællesskab, samt faglige og sociale erfaringer.

 

Målet er at skabe nye muligheder for uddannelse eller beskæftigelse, der i sidste ende bidrager til øget trivsel, håb og drømme for fremtiden.

Socialøkonomiske virksomheder kan gøre en stor forskel i forhold til de udfordringer, de unge står overfor i dag. Socialøkonomiske virksomheder er skabt til at eksistere i mange år i modsætning til mange andre sociale projekter og indsatser. De unge tilbydes konkrete – rummelige – arbejdspladser og der bygges bro til ordinære virksomheder.

 

Socialøkonomiske virksomheder er et blandt flere mulige tiltag, som kan danne grobund for en varig løsning. Socialøkonomi er en efterhånden velafprøvet model, som er i fremgang både i Danmark og internationalt. Der arbejdes med en permanent indsats, som er forankret lokalt og baserer sig på at beskæftige og involvere borgere.

Hvem er vi

 

Siu-Tsiu består af et sekretariat i Nuuk og foreløbig én socialøkonomisk virksomhed i Tasiilaq.

 

Derudover er der tilknyttet flere nøglepersoner med års erfaring i at arbejde med socialøkonomi i Danmark.

De første unge – det første år 2021/2022

Vi har haft 11 unge igennem forløb i det seneste år. Yderligere to var visiteret fra Majoriaq. Den ene flyttede til Kulusuk og den anden meldte sig desværre ud efter kort til med personlige udfordringer. Alle 11 har gennemgået en god udvikling og er parate til at komme videre. 

Læs hele statusrapporten om det første hold unge i Siu-Tsiu ved at klikke på knappen “Læs rapporten”.