Vores metode

Siu-Tsiu skaber arbejdspladser for og med unge i Grønland.

Kollegaskab og arbejdsidentitet er vores vigtigste redskaber til at skabe trivsel. Vi ansætter og opkvalificerer unge og får dem godt videre i arbejde eller uddannelse.

Siu-Tsiu har egne virksomheder med produktion og salg. Her får unge rum og plads til at udvikle sig fagligt og socialt. Målet er at de unge kommer videre i job eller i uddannelse.

Vi samarbejder bredt med grønlandsk erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer om praktikker og vidensdeling.

KRAP

(Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis)

Vores pædagogiske metode tager udgangspunkt i KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis), der er implementeret med succes på Grennessminde i Taastrup.

Vi dokumenterer de unges udvikling ved brug af to progressionsmålingsredskaber, Wellogrammet og Ressourceblomsten.

Udover at redskaberne måler de unges udvikling benyttes de to redskaber som udgangspunkt for en dialog der både understøtter vores pædagogiske arbejde samt sikre et helhedsorienteret syn på den unge.

De to redskaber samles i et statusnotat med projektledernes observationer på den unges udvikling og udfordringer samt en beskrivelse af de aktiviteter de unge har deltaget i.

Vi arbejder løbende med delmål og mål, der fejres undervejs med diplomer, når en kompetence/et delmål er opnået.

Vi tilbyder

Klik på Læs mere knappen for at danne dig det fulde overblik over vores ydelser.