Årsregnskab
2022

Årsregnskab 2022

Årsrapport 2022 er godkendt på fondens bestyrelsesmøde, den 12.12.2023.

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Fondens formål er at arbejde for udbredelse af socialøkonomiske virksomheder i Grønland, samt udbredelse af kendskabet til socialøkonomiske virksomheder i Grønland.

Siu Tsui er i henhold til vedtægterne etableret som en selvejende institution, der er undergivet kommunalt tilsyn.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat er et overskud på 441 t.kr., hvilket ledelsen ûnder tilfredsstillende

Forventet udvikling
Institutionen forventer at fortsætte den positive udvikling i 2023.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

De første unge - det første år
2021-22

Vi har haft 11 unge igennem forløb i det seneste år. Yderligere to var visiteret fra Majoriaq.

Alle 11 har gennemgået en god udvikling og er parate til at komme videre. 

  • 4 er i dag i arbejde i virksomheder

  • 1 har fået læreplads som terminalarbejder

  • 1 har søgt ind på TNI og den korte pædagoguddannelse i Ilulissat

  • 1 har søgt ind på kokkeskolen

  • 2 har valgt og er kommet ind på højskole

  • 1 starter på TNI i Qaqortoq

  • 1 er klar til maritimuddannelse

  • 5 af de unge har modtaget teoriundervisning og fået kørekort som del af deres forløb

Læs hele statusrapporten om det første hold unge i Siu-Tsiu ved at klikke på knappen “Læs rapporten”.

Årsregnskab
2021

Årsregnskab 2021

Årsrapport 2021 er godkendt på fondens bestyrelsesmøde, den 25.05.2022.

Fondens formål

Fondens formål er at arbejde for udbredelse af socialøkonomiske Virksomheder i Grønland, samt udbredelse af kendskabet til socialøkonomiske Virksomheder i Grønland.

Udvikling i aktiviteter, økonomiske forhold og uddelingsaktiviteter

Bestyrelsen finder årets resultat på 426 t.kr. tilfredsstillende. Den samlede egenkapital udgør herefter 426 t.kr.

2021 er Siu-Tsius første år i drift. Et år hvor vi, trods forsinkelser på grund af covid i store dele af samfundet, er nået længere end vi havde turdet håbe.