Suleriuserput

Siu-Tsiu Kalaallit Nunaanni inuusuttut peqatigalugit inuusuttunut suliffinnik pilersitsisuuvoq.

Suleqatigiilluarneq sulerusussuserlu inuunerinnermik pilersitsinissatsinni sakkussat pingaarnersaraat. Inuusuttut sulilersittarpavut piginnaasaallu qaffassartarlutigit, taamaasillutillu suliffinnut allanut ilinniarnissamullu ingerlariaqqinnissaannik aqqutissiuuttarlutigit.

Siu-Tsiu namminerisamik suliffeqarfeqarpoq tunisassiorfiusumik tunisaqarfiusumillu. Tassani inuusuttut sulianut tunngasuni isumaginninnermilu ineriartornissaat inissaqartinneqarpoq. Inuusuttut suliffinnut allanut ilinniarnissamullu ingerlariaqqinnissaat siunertaavoq.

Suliffimmik misiliinissamut tunngatillugu ilisimasanillu siammarterinermi Kalaallit Nunaanni suliffeqarfiit, ilinniarfeqarfiit, inuiaqatigiinnilu suliniaqatigiiffiit suleqatigisarpavut.

KRAP

(Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis) (Kognitiv) eqqarsartaaseq, (Ressourcefokuseret) piginnaasanik uukkataqarneq, (Anerkendende Praksis) kaammattuilluni sullissineq

Perorsaariaaserput KRAP-mit aallaaveqarpoq (Piginnaasanik ukkataqarluni kaammattuilluni sullissineq), taannalu Grennesminde-mi Taarstrup-miittumi iluatsittumik suleriusaalluni.

Inuusuttut ineriartornerat siuariartornermut uuttuutit marluk atorlugit uuttortarpavut, Wellogrammi taavalu Ressourceblomsteni.

Uuttuutit inuusuttut ineriartornerannut uuttuutaannaanatik, oqaloqatigiinnermut aamma aqqutissiutitut atorneqartarput, sullissinermi perorsaariaatsimut ikorfartuutaallutik inuusuttullu ataasiakkaarlugit siammasissumik iluittuusumik isigineqarnissaannik qulakkeerinnittuullutik.

Taakku periutsit marluk killiffissiuilluni nalunaarsuusiornermi atorneqartarput suliniutip aqutsisuanit inuusuttut malinnaaffiginerini ineriartorfii sanngiiffii, kiisalu inuusuttut suliaqarfiit peqataaffigisimasaat allaaserineqartarlutik.

Ataavartumik anguniakkat immikkoortut ilaat anguniakkallu sulissutigisarpavut, piginnaasallu/anguniakkat immikkoortut ilaat anguneqaraangata allagartanik nersornaasiisarluta.

Neqeroorutivut

”Paasisaqarnerugit” tooruk, suullu neqeroorutiginerivut paasisaqarneruffigalugu.